6 hónapunk van a WHO diktatúráig

16
4

2022. május 22-28. lesz a WHO döntéshozó testületének, az Egészségügyi Világközgyűlésnek (WHA) az ülése.

Az ülésen tárgyalni fogják a 2005-ben elfogadott Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályokkal kapcsolatos amerikai módosító indítványt.

A javasolt módosítások tartalmát csak 2022. április 12-én hozták nyilvánosságra,

A Biden-kormányzat tisztviselői 2022. január 18-án, a nyilvánosság tudta nélkül továbbították az Egészségügyi Világszervezetnek ezeket a kiterjedt módosításokat, hogy megerősítsék a WHO azon képességét, hogy egyoldalúan beavatkozhasson olyan nemzetek ügyeibe, amelyekről csupán azt gyanítják, hogy "egészségügyi vészhelyzet" áll fenn, amely más nemzeteket is érinthet. Az amerikai módosítások áthúznak egy kritikus, meglévő korlátozást a szabályozásból: "A WHO konzultál azzal a részes állammal, amelynek területén az esemény állítólagosan bekövetkezett, és megkísérli annak ellenőrzését... " Ennek és más záradékoknak (lásd alább) a törlésével minden béklyót eltávolítanak a WHO főigazgatója elől, lehetővé téve számára, hogy tetszés szerint egészségügyi vészhelyzetet hirdessen ki báérmely államban.

 A főigazgatónak lehetősége lesz arra, hogy ezeket az egészségügyi válsághelyzeteket pusztán személyes véleménye vagy megfontolása alapján hirdesse ki, ha úgy ítéli meg, hogy a többi nemzetet potenciális vagy lehetséges veszély fenyegeti. 

A módosítások feljogosítanák a WHO-t arra, hogy fontos lépéseket tegyen más nemzetekkel és más szervezetekkel való együttműködésre világszerte bármely nemzet állítólagos egészségügyi válsághelyzetének kezelése érdekében, akár annak kifejezett akarata ellenére is. Az egészségügyi vészhelyzet kihirdetésének joga potenciális eszköz a nemzetek megszégyenítésére, megfélemlítésére és uralmuk alá hajtására. Felhasználható arra, hogy a WHO-val szövetséges vagy a vádlott nemzetet károsítani és ellenőrizni kívánó más nemzetek kiközösítést és gazdasági vagy pénzügyi lépéseket tegyenek a célországgal szemben.

A tervezett szavazás előtt kevés idő maradt a tiltakozásra. Mint említettük, a módosítások a tervek szerint 2022. május 22-28. között lépnek életbe, és szinte biztosan hatályba is lépnek.

A meglévő WHO-szabályok 18 hónapos türelmi időt biztosítanak, amely alatt egy nemzet visszavonhatja az "igen" szavazatát a módosításokra, de a jelenlegi javasolt módosítások hat hónapra csökkentenék ezt a lehetőséget. Ha az USA által támogatott módosításokat elfogadják, a következő hat hónapban a nemzetek többsége megváltoztathatja egyéni szavazatát, és visszavonhatja a jóváhagyást. Ez azonban sokkal nehezebb lehetőség, mint most leállítani az egész folyamatot.

2022. január 26-án ugyanaz az Egyesült Államok állandó képviselete az ENSZ genfi székhelyén egy egyoldalas feljegyzést küldött a WHO-nak, amelyben megerősítette, hogy a módosításokat elküldték. Ez tartalmazott egy rövid jelentést is, amelyet ugyanaz a Loyce Pace, a HHS globális ügyekért felelős helyettes államtitkára készített.7 A legfontosabb, hogy az emlékeztető felsorolta az összes nemzetet, amely támogatja az amerikai módosításokat. A csoport mérete és hatalma garantálja, hogy a módosításokat elfogadják, ha nem gyakorolnak jelentős külső nyomást.

Az alábbiakban felsoroljuk azt a 20 nemzetet, valamint az Európai Uniót, amelyek az USA által a módosítások támogatójaként szerepelnek:

Albánia, Ausztrália, Kanada, Kolumbia, Costa Rica, Dominikai Köztársaság, Guatemala, India, Jamaica, Japán, Kolumbia, Monaco, Montenegró, Norvégia, Peru, Koreai Köztársaság, Svájc, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága, Amerikai Egyesült Államok, Uruguay, az Európai Unió (EU) tagállamai.

Az EU-hoz a következő 27 nyugati ország tartozik:

Ausztria, Belgium, Bulgária, Horvátország, Ciprusi Köztársaság, Cseh Köztársaság, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Lengyelország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia és Svédország.

Ez összesen 47 országot jelent, amelyek támogatják az Egyesült Államok által előterjesztett módosításokat. Mindannyian támogatták, hogy a WHO felhatalmazást kapjon arra, hogy bármely nemzet ellenvetései és az együttműködés megtagadása ellenére bármely országon belül lehetséges vagy potenciális egészségügyi vészhelyzetet vagy válsághelyzetet hirdessen ki. Ismétlem, ezek a módosítások át fognak menni, hacsak a polgárok világszerte nem fognak nagyon erős ellenállást tanúsítani.